ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีส่วนราชการในจังหวัดตรัง ประชาชนในพื้นที่อำเภอสิเกา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรนำไปประประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 26 เมษายน 2561

สถานที่ ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง