ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16