ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ ชลประทาน ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยมีนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายรณฤทธิ์ ปัญญากวาว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และได้เชิญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, 2 และ 4 รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง เข้ารับฟังการประเมินในครั้งนี้ โดยบรรยายสรุปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามรูปแบบที่กรมชลประทานกำหนด ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันเวลา 18 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง