ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

วันที่ 10 เมษายน 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายสงกราณต์ หนูฤทธิ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 โดยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 36 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 10 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง