ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC)

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) เป็นประธานการประชุม เพื่อหาข้อสรุปการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2560/2561 ครั้งที่ 1 ในเขตพื้นที่รับน้ำโรงสูบน้ำทุ่งระโนด โดยมี นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายโอฬาร ทองขาวเผือก หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายฐกฤต โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการ (JMC) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มติที่ประชุมให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 เริ่มดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2560/2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

วันเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา