ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ สำหรับข้าราชการ และบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ โดยมีหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 4 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16