ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร

รายละเอียด

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมประชุมติดตามการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) โดยมี ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 2 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16