ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จัดเวทีประชาคม จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับนางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด นายกรณ์ จันทร์พุ่ม กำนันตำบลนาชุมเห็ด นายบุญชอบ ทองโอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด นางสาวกันยารัตน์ ก้านจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นางกนกกาญจน์ ดำรงคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จัดเวทีประชาคม การเตรียมก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทอนพลา (ฝายบ้านทอนพลาพร้อมระบบส่งน้ำ) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ลองกอง) ปี 2560 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรสมาชิกระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ลองกอง) ปี 2560 เข้าร่วมจำนวน 31 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทอนพลา หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ จากการจัดประชาคมดังกล่าวมีมติ รับหลักการ ให้ดำเนินโครงการ ซึ่งทางโครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 จะได้รวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะจากเกษตรกร เพื่อดำเนินการโครงการในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบต่อไป

วันเวลา 29 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทอนพลา หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง