ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี จ.สตูล

รายละเอียด

กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ ประจำปี 2561 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสาทร หวังพัฒน์ นายอำเภอทุ่งหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีนายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายอามาน แวมะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานสตูล พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสตูล โดยมีเกษตรกร จำนวน 200 ราย เข้ารับการเรียนรู้และรับบริการการเกษตร ในเรื่อง การบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาสวน “ปาล์มน้ำมัน” และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันเวลา 25 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล