ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายอรรถพร พานิชกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ณ วัดบางหยี ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 26 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ วัดบางหยี ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัดสงขลา