ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ฉีดวัคซีน

รายละเอียด

วันที่ 25 มีนาคม 2561 อสม.เทศบาลเมืองควนลัง ชุมชนทุ่งลาน ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัข และแมว ฟรี ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าที่ทำการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

วันเวลา 25 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าที่ทำการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม