ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

รายละเอียด

วันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ฝ่ายช่างกล ดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษา ชุดเครื่องกว้าน บานระบายน้ำ และเครื่องมือเครื่องจักรอื่นๆ ณ บริเวณประตูระบายน้ำฝายระวะ และท่อระบายน้ำคลองหนัง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

วันเวลา 25 มกราคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำฝายระวะ และท่อระบายน้ำคลองหนัง