ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือก Smart Farmer จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าพบนายชิดชัย ชุมสุด ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นตัวแทนในการเข้ารับการคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ต่อไป

วันเวลา 23 มีนาคม 2561

สถานที่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง