ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีส่วนราชการในจังหวัดตรัง ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านบ้าหวี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 22 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านบ้าหวี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง