ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการชลประทานสงขลา ร่วมพัฒนาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

รายละเอียด

วันที่ 22 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรตำบลแค กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแค ร่วมพัฒนาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ณ หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาง ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 22 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาง ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา