ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีส่วนราชการใน จังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดหินเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ในการนี้โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายชาญชัย ชัยคำรงค์กุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน และสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 22 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ วัดหินเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา