ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

รายละเอียด

โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปี 2561 จังหวัดพัทลุง วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิด "หน่วยบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน" ประจำปี 2561โดยมีนายธัชเวชช์ ชูหว่าง นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยหน่วยงานจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน จำนวน 250 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" แจกแผ่นพับ พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 25 มกราคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง