ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรกลาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 21 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 ราย ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติโดยมีการทำน้ำหมักชีวภาพ จากหัวปลา การทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา และหัวเซื้อบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ปราบศัตรูพืชและสอนการจัดทำบัญชีครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 21 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา