ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2561 จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีส่วนราชการในจังหวัดตรัง ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสิเกา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายเอนกชัย โชคพิชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน และสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 21 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง