ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 19 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านมาบบัว ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลระวะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน และอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 306 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 19 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านมาบบัว ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลระวะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน และอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา