ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมขับเคลื่อน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อน“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ประจำปี 2561 โดยมีนายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการบูรณาการจัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันเวลา 19 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง