ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดหัวป่า

รายละเอียด

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างมณฑป ตาหลวงปลอด โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ณ วัดหัวป่า ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 17 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ วัดหัวป่า ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา