ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายยุทธมินทร์ จันทร์ภักดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน เกิดการรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ณ ศาลาที่ทำการ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน และในเวลา 13.00 น. ณ ศาลาที่ทำการ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน

วันเวลา 16 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาที่ทำการ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา