ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผส.ชป 16 ได้ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4ฯ

รายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในหัวข้อ “น้ำพระทัยจากในหลวงรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการทำโครงการงาน เรื่อง การผลิตสารคดีวิทยุกระจายเสียงเทิดพระเกียรติ ชุด น้ำพระทัยจากในหลวงรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา ณ สำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 15 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16