ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 132 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน อาคารอเนกประสงค์ประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 84 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 13 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน อาคารอเนกประสงค์ประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา