ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในสังกัดโครงการชลประทานสงขลา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่16 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสงขลา 1

วันเวลา 15 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสงขลา 1