ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานการเปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 โดยมีนายภูธนัย นาคมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีเพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าแมงลัก ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านท่าแมงลัก ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 73 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 9 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าแมงลัก ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านท่าแมงลัก ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา