ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ขุดลอกกำจัดวัชพืช

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช 
วันที่ 13 มกราคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณเหมืองเปรม หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมการรองรับการระบายน้ำในพื้นที่ทำนาหว่านน้ำตม ให้ไหลลงสู่คลองตะเครียะได้อย่างรวดเร็วไม่ส่งผลกระทบต่อการทำนาหว่านน้ำตม ของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ

วันเวลา 13 มกราคม 2561

สถานที่ บริเวณเหมืองเปรม หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา