ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน(Unit School)

รายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานการประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในหัวข้อ การขอใช้โปรแกรม Sketch up เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่รับฟังการบรรยายสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง ซึ่งจัดโดยส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 6 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16