ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง 
วันที่ 7 มกราคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ณ บริเวณโรงเรียนระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง และบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทั้งดำเนินการสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่

วันเวลา 7มกราคม 2561

สถานที่ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา