ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ส่งมอบ “โครงการฝายห้วยเตย”

รายละเอียด

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอดิเรก รักชุม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 นายมงคล โชโต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 นายโสภณ ขวัญทองดี นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกันส่งมอบโครงการฝายห้วยเตย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง โดยมีนางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง นายสุพจน์ แก่นจัน ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมรับมอบโครงการดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันเวลา 2 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง