ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2560/2561

รายละเอียด

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำสถานีคลองเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2560/2561 ให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันเวลา 2 มีนาคม 2561

สถานที่ ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำสถานีคลองเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา