ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯ ระโนด-กระแสสินธุ์ สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ในฤดูทำนาปี 2560/2561 ครั้งที่ 1 ข้าวระยะเจริญเติบโต พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 84,696 ไร่ ในตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดเครื่องละ 2.2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง จำนวน 6 เครื่อง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หยุดสูบน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อพื้นที่เพาะปลูก โดยเริ่มสูบน้ำตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. รวมชั่วโมงสูบ 4,338 ชั่วโมง คิดเป็นปริมาณน้ำที่สูบ 34,356,960 ลูกบาศก์เมตร ที่ค่าความเค็มหน้าโรงสูบน้ำ ทุ่งระโนด 0.10 กรัม/ลิตร (พืชทนความเค็มได้ไม่เกิน 1.5 กรัม/ลิตร)

วันเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ในตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช