ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จุดบริการประชาชน วันที่ 30 ธ.ค.60 ณ สชป.16

รายละเอียด

สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีน้ำดื่ม กาแฟ ขนมและผ้าเย็น ให้บริการฟรี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287

วันเวลา 30 ธันวาคม 2560

สถานที่ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 16 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4287