ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ

รายละเอียด

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล พร้อมทั้งเดินเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชน ให้ไหลลงทะเลสาบสงขลาอย่างรวดเร็วต่อไป

วันเวลา 7 ธันวาคม 2560

สถานที่ บริเวณประตูระบายน้ำคลองเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา