ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช

รายละเอียด

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณสะพานบ้านเลียบ คลองปากแตระ หมู่ที่ 2 ตำบลปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชน ลงสู่อ่าวไทยอย่างรวดเร็วต่อไป

วันเวลา 7 ธันวาคม 2560

สถานที่ บริเวณสะพานบ้านเลียบ คลองปากแตระ หมู่ที่ 2 ตำบลปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา