ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดตรัง

รายละเอียด

สรุปสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
สืบเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ในช่วงตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา
สำนักงานชลประทานที่ 16 ขอสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จังหวัดตรัง ปริมาณฝนสูงสุดที่สถานีวัดน้ำฝนฝายคลองนางน้อย อำเภอนาโยง วัดได้ 1.5 มม. โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยในจังหวัดตรัง 0.2 มม. และวัดปริมาณฝนสูงสุด 3 วัน (4-6 ธันวาคม 2560) ที่สถานีวัดน้ำฝนอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว วัดได้ 50.2 มม. ส่งผลทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ผิวถนน รายละเอียดดังนี้
1. อำเภอนาโยง น้ำจากคลองนางน้อยได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร บริเวณที่ราบลุ่มริมคลองบางส่วน และถนนเพชรเกษมสายตรัง-พัทลุง เฉลี่ยประมาณ 5 - 10 ซม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน 
2. อำเภอวังวิเศษ ระดับน้ำในแม่น้ำตรังเพิ่มสูงขึ้น และได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนราษฎร เฉลี่ยประมาณ 10-70 ซม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน 
3. อำเภอเมือง น้ำจากคลองนางน้อยได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของราษฎร บริเวณที่ลุ่มต่ำและผิวถนนในหมู่บ้าน เฉลี่ยประมาณ 20-50 ซม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 ตำบล 1 เทศบาล 1 ชุมชน 23 หมู่บ้าน 
4. อำเภอกันตัง น้ำจากแม่น้ำตรังได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร บริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตรัง พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน 
แนวโน้มสถานการณ์ คันกั้นน้ำขาด 2 จุด คันกั้นน้ำบางรัก บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง และคันกั้นน้ำหนองตรุด บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับสู่สภาวะปกติภายใน 7-8 วัน
การให้ความช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคันกั้นน้ำนาท่าม ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จำนวน 2 เครื่อง บริเวณวัดประสิทธิชัย ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จำนวน 2 เครื่อง บริเวณตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จำนวน 1 เครื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 7 แห่ง รวม 10 เครื่อง

วันเวลา 7 ธันวาคม 2560

สถานที่ สรุปสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดตรัง