ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

สรุปสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดพัทลุง ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
สืบเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในช่วงตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา 
สำนักงานชลประทานที่ 16 ขอสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จังหวัดพัทลุง ปริมาณฝนสูงสุดที่สถานีฝายพญาโฮ้ง อำเภอกงหรา วัดได้ 11.2 มม. โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยในจังหวัดพัทลุง 2.3 มม. และวัดปริมาณฝนสูงสุด 3 วัน (4-6 ธันวาคม 2560) ที่สถานีฝายพญาโฮ้ง วัดได้ 320.7 มม.ส่งผลทำให้น้ำจากเทือกเขาบรรทัดและปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ลุ่มต่ำ รายละเอียดดังนี้
1. อำเภอควนขนุน เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน 
2. อำเภอกงหรา เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน
3. อำเภอเมือง เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน
4. อำเภอเขาชัยสน เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน 
5. อำเภอปากพยูน เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน 
แนวโน้มสถานการณ์ ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลา
การให้ความช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง บริเวณต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณปากคลองประ จำนวน 10 เครื่อง และบริเวณคลองปากพล ตำบลนาปะขอ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเทสาบสงขลาโดยเร็วยิ่งขึ้น

วันเวลา 7 ธันวาคม 2560

สถานที่ สรุปสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดพัทลุง