ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย จ.สงขลา ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 60

รายละเอียด

สรุปสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
สืบเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา
สำนักงานชลประทานที่ 16 ขอสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จังหวัดสงขลา ปริมาณฝนสูงสุดที่สถานีฝายชะมวง อำเภอรัตภูมิ วัดได้ 109.6 มม. โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยในจังหวัดสงขลา 60.2 มม. และวัดปริมาณฝนสูงสุด 3 วัน (28-30 พฤศจิกายน 2560) ที่สถานีสูบน้ำทุ่งระโนด วัดได้ 360.9 มม.
1. อำเภอสะบ้าย้อย น้ำท่วมบ้านเรือนและถนนในหมู่บ้าน เฉลี่ยประมาณ 1.5 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล
2. อำเภอนาทวี เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เฉลี่ยประมาณ 0.5-1 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 17 หมู่บ้าน 6 ตำบล
3. อำเภอจะนะ เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เฉลี่ยประมาณ 0.1-1.5 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 หมู่บ้าน 5 ตำบล
4. อำเภอเทพา เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เฉลี่ยประมาณ 0.5-0.6 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ ตัวอำเภอเทพาและถนนหมายเลข 4085 จำนวน 51 หมู่บ้าน 5 ตำบล
5. อำเภอรัตภูมิ เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 20 หมู่บ้าน 4 ตำบล
6. อำเภอควนเนียง เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 26 หมู่บ้าน 4 ตำบล
7. อำเภอหาดใหญ่ เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 2 ตำบล
8. อำเภอระโนด เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เฉลี่ยประมาณ 0.2-0.35 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 70 หมู่บ้าน 12 ตำบล
9. อำเภอกระแสสินธุ์ เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เฉลี่ยประมาณ 0.15-0.45 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 21 หมู่บ้าน 4 ตำบล
10. อำเภอสทิงพระ เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เฉลี่ยประมาณ 0.1-0.4 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 21 หมู่บ้าน 11 ตำบล
11. อำเภอสิงหนคร เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เฉลี่ยประมาณ 0.1-0.4 ม. พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 47 หมู่บ้าน 10 ตำบล
แนวโน้มสถานการณ์ คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
การให้ความช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 16 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 42 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำรวม 18 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จำนวน 30 เครื่อง ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จำนวน 9 เครื่อง และลุ่มน้ำคลองนาทวี จำนวน 3 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จำนวน 4 เครื่อง หมู่ที่ 1 บ้านแลแบง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 2 เครื่อง บริเวณปากคลอง ร.3 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่องและบริเวณ คลองอู่ตะเภา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง

วันเวลา 1 ธันวาคม 2560 

สถานที่ สถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดสงขลา