ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รองอธิบดี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

รายละเอียด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายธวัชชัย สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จากนั้นเวลา 09.30 น. คณะได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 27 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา