ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 42 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และติดตามการดำเนินงานกรณีฎีกา ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยมีผู้อำนวยส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 11 ตุลาคม 2560

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16