ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 9 ราย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3,4 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงบันทึกในสมุดการตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันเวลา 9 ตุลาคม 2560

สถานที่ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3,4 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา