ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

รายละเอียด

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีนายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 16 และสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 9 ตุลาคม 2560

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16