ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

รายละเอียด

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ภายใต้โครงการจัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 13 กันยายน 2560

สถานที่ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา