ประกาศ ประชาสัมพันธ์

  1. เรื่องการจัดส่งแผน MTEF ปี พ.ศ. 2560-2567 และจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กำหนดส่งส่วนแผนงาน ภายในวันที่ 24 ส.ค.2560 ) คลิ๊กดูสถานะ