ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

sarotนายสาโรจน์ หนูฤทธิ์

water limit

anigif

วันนี้ (11 เมษายน 2562) นายสาโรจน์ หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล เข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้เกษียณอายุปี 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อแสดงความเคารพ รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ  ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน 1392 หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์. 0-7439-0195 , 0-7439-0206 โทรสาร. 0-7439-0202 VOIP 4161 , 4162

Copyright © 2019. All Rights Reserved.