ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

sarotนายสาโรจน์ หนูฤทธิ์

water limit

anigif25 7 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสาโรจน์ หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน 1392 หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์. 0-7439-0195 , 0-7439-0206 โทรสาร. 0-7439-0202 VOIP 4161 , 4162

Copyright © 2019. All Rights Reserved.