งบประมาณปี 2559
โครงการซ่อมแซมโรงงานช่างกล
     

งบประมาณปี 2560
โครงการซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16
     

กิจกรรม 'รวมพลังแห่งความภักดี' วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559


การถ่ายโอนภารกิจ

ส่งความสุขปีใหม่ 2560
แก้มลิงปลักจิก
     

แก้มลิงพรุผวน
     

อาคารอัดน้ำบ้านปากช่อง
     

ฝายซอยยวนผึ้ง
     
     


ฝายบ้านปลายวา

     
     


การประชุม BIS ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60

     


กิจกรรมออกกำลังกาย 1 ก.พ. 60
   
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้นแบบแห่งการจัดการน้ำ
อ่างเก็บน้ำยางชุม แหล่งน้ำเพื่อชีวิต
คลิกที่ภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

คลิกที่ภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก
โครงการแก้มลิง
“โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น้ำนครนายก สองแห่งรวมกันจะเก็บกักน้ำเหมาะสมพอเพียง สำหรับการบริโภค การใช้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้...” อ่านเพิ่มเติม
"...เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิงเอากล้วยไปให้มันเคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ในแก้มลิง ตกลง “โครงการแก้มลิง” นี้มีที่เกิด เมื่อเราอายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปี มาแล้ว ลิงสมัยโน้นลิงโบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคี้ยว แล้วเอาเข้าไปเก็บในแก้ม น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ “โครงการแก้มลิง” เพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปเก็บไว้...” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ อ่านเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Counters