กำหนดการ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อและเหรียญพระโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จ้งหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 25
50
เวลา

กิจกรรม

16.00 น. -ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯประทับเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
17.00 น. -ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และ ข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จฯ
-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายพวงมาลัย
-ประทับยังห้องพักรับรอง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
-เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวัดพระมหาธาตุวรหมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-เสด็จถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านขวา/วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่ 41 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน ถวายพวงมาลัย
-เสด็จเข้าสู่ภายในพระวิหารหลวง
-ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
-ทรงกราบ
-ประทับพระเก้าอี้
-ทรงศีล
(ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบทูลรายงาน
-เสด็จไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียบชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วถวายแด่พระธรรมกิตติวงศ์
-พระธรรมกิตติวงศ์ รับเทียนชนวนบริกรรมคาถาจุดเทียนชัย แล้วคืน
-ทรงรับเทียนชนวน แล้วประทานเจ้าหน้าที่พระราชพิธี
(ขณะพระธรรมกิตติวงศ์ จุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)
-เสด็จไปทรงเจิมเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าหน้าที่ ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า จุดเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี และ เทียนนวทรคุณ แล้วประทานเจ้าหน้าที่พระราชพิธี
-ทรงคม
-เสด็จไปทรงพระสุหร่ายวัตถุมงคล
-ทรงโปรยดอกมะลิในมณฑลราชวัติ
-ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
-ประทับพระเก้าอี้
-ทรงหลั่งทักษิโณทก
(พระสงฆ์ถวายอนุโมนทนา)
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบทูลผู้มีอุปการคุณเข้ารับประทานของที่ระลึก (จำนวน 100 ราย)
-เจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์ นิมนต์พระนั่งปรกและสวดภาณวาร นั่งเรียบร้อยแล้ว
-เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
-เสด็จออกจากพระวิหารหลวง
-เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
-เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนเครื่องบูชา กระบะมุก พระสวดภาณวาร แล้วทรงจุดไฟฟ้า จุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย
-ทรงคม
-เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
-เสด็จกลับไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
(วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาชัย)
-เสด็จฯประทับเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง
การแต่งกาย

-ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว