รายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ตรวจเมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติโครงการชลประทานพังงา
โครงการพระราชดำริ
โครงการชลประทานขนาดกลาง
ข้อมูลอาคารชลประทาน
๑ โครงการ ๑ ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
สำนักชลประทานที่ ๑ - ๑๗
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ 
 
 
 
ฝายคลองนางย่อน อ.คุระบุรี
๔๙.๓
มม.
อ.ตะกั่วป่า
*.*
มม.
ฝายคลองลำไตรมาศ อ.ทับปุด
๒.๕
มม.
อ.กะปง
*.*
มม.
ฝายคลองบ่อแสน อ.ทับปุด
๓.๔
มม.
อ.ทับปุด
*.*
มม.
ฝายคลองถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง
๗.๕
มม.
อ.เมือง
๕.๕
มม.
ฝายคลองนาเตย อ.ท้ายเหมือง
๔.๕
มม.
อ.ตะกั่วทุ่ง
*.*
มม.
โครงการชลประทานพังงา
๕.๕
มม.
อ.ท้ายเหมือง
*.*
มม.
อ.คุระบุรี
*.*
มม.
อ.เกาะยาว
*.*
มม.
  หมายเหตุ : *.* ไม่มีข้อมูล / ๐.๐ ไม่มีค่าน้ำฝน

ดู โครงการชลประทานจังหวัดพังงา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 
  KM Action Plan ๒๐๑๗
แผนยุทธศาสต์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 

 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา
นายนพดล เกิดสดศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายปราโมทย์ ทองสกุลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ให้สัมภาษณ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำและภาจกิจงานชลประทาน

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการชลประทานพังงา จัดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ เฉลิมพระเกีตรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการชลประทานพังงา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการชลประทานพังงา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการชลประทานพังงา พิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ รวมใจกลุ่มผุ้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษา โครงการฝายคลองกะปงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร สำนักชลประทานที่ ๑๕ กำหนดการจัดเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) การพัฒนาทักษะนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. โครงการชลประทานพังงา
นำโดย นายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา และข้าราชการโครงการชลประทานพังงา ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะได้มาตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานพังงา
 
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โครงการชลประทานพังงา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโครงการ (Unit School) เรื่อง วิวัฒนาการชลประทานและหลักการชลประทานเบื้องต้น ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
 
โครงการชลประทานขนาดกลาง
 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
 
 
 
 
 
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา >>> ข้อมูล
TX.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.187 บ้านหินดาน ต.ตำตัว ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง .พังงา >> ข้อมูล
TX.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
 

รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 
 
 
กราฟิกพยากรณ์อากาศ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก
ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

   
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ ๘-๑๑ ส.ค. ๖๒)"
ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
     

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

   
 


 

 
 
  
งบทดลองประจำปี ๒๕๖๑
 
 

กันยายน ๒๕๖๑

สิงหาคม ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
ใช้ได้ทั้ง PC และ Mobile

 
 
   
         
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานพังงา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๕/๑๙ หมู่ ๓ ต. ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๗๖๔๖-๐๖๗๖,๘ โทรสาร : ๐-๗๖๔๖-๐๖๗๗
Copyright © 2014 Phangnga Irrigation.