เอกสารประกอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
ผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี RID No.1 วันที่ 4 ม.ค. 2562 โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน